El kabler i jorden sadan graver du dem korrekt ned.jpg?ixlib=rails 0.3

El-kabler i jorden? Sådan skal de graves ned.

Læs om kravene for nedgravning af et strømførende kabel. Korrekt og helt sikkert.

Brian sommer.jpg?ixlib=rails 0.3.2&facepad=2
Brian Sommer
mere end 2 år siden

Nedgravning af kabler - trin for trin.

Det siger lidt sig selv. Strømførende kabler i jorden skal ligge sikkert og beskyttet.
Derfor er der et par ting, som du lige skal sikre dig først.

Hvor langt skal kablet være, og hvilken dimension skal det have?
Hvor dybt skal kablet graves ned?
Hvordan beskyttes kablet mod overgravning?
Hvad siger loven?
Får jeg brug for en elektriker? (Det korte svar er: måske)

Lavvolt er gør-det-selv.

Alle må nedgrave og tilslutte ledninger til færdigsamlede lavvolts produkter på op til 50 volt vekselstrøm (AC) eller 120 volt jævnstrøm (DC).

Det kunne eksempelvis være en serie bestående af lavvolt havelamper og transformere med mere, hvor der er fastmonterede stikforbindelser.
Der må ikke foretages ændringer af produkter og ledninger, den opgave kræver en elektriker.

For eksempel har Philips Hue lavet en del af deres udendørs lampesortiment i 24 Volt med færdige stik, forlængerledninger med mere. 
Så det må du gerne selv montere, netop fordi der er stik på det hele.

Over 50 Volt AC/120 Volt DC
er autorisationskrævende arbejde.

Det er nu det spidser til. Spændingen er nu så høj at direkte kontakt kan være farlig.
Derfor skal der en autoriseret elektriker til, når kablet udrulles og nedlægges i jorden.
Du må gerne selv bestille materialerne og grave renden.
Du må også gerne nedlægge og tildække et kabelrør
- så længe de korrekte dybder og krav til markering overholdes.
Men selv trækningen af kablet er autorisationskrævende.
Derfor: kontakt din elektriker først
Når du har de rigtige materialer klar, og forberedelserne er på plads, så er det ingen sag for din elektriker at foretage installationen.

Hvor langt skal kablet være, 
og hvilken dimension skal det have?

Vær opmærksom på, at der opstår et spændingsfald undervejs på længden af kablet.
Lad din elektriker beregne hvilken dimension/kvadrat, du skal bestille.

Kabler bør graves ned i en ubrudt længde.
Hvis de skal samles i jorden, så er det igen en opgave for en autoriseret elektriker.
Køb derfor rigeligt og vær sikker på, at der er nok til at komme helt frem til tilslutningsstederne
- i begge ender samt både ned og op af jorden.

Brug et godt og godkendt installationskabel til opgaven.
Kabler bestilles normalt i hele ruller på 25/50/100 meter.
Enkelte kabeltyper kan bestilles opmålt også i længder på over 100 meter hos for eksempel Greenline.dk

Din elektriker skal foretage og godkende hele installationen.
Derfor skal der være mulighed for at inspicere hele længden af såvel installationskablet for eventuelle brud og skader.
Vær opmærksom på at elektrikeren skal udrulle/nedlægge samt tilslutte kablet, det må du ikke selv gøre.
Du kan med fordel grave renden selv og lægge et kabelrør ned, hvis du overholder de korrekte dybder samt krav til markering.
Elektrikeren kan herefter selv trække kablet gennem røret.

Billede af rende (40 cm. dyb) og drænspade - klar til kabelrør. Ophavsret: Brian Sommer & Greenline A/S

Hvor dybt skal kablet ned?

Det er til enhver tid sikkerhedsstyrelsens nyeste regler der gælder, uanset hvad du her læser.
Der er dog nogle grundlæggende regler.
Dybden kommer nemlig an på, hvordan kablet markeres og beskyttes mod overgravning.

Ubeskyttet nedgravning = mindst 70 cm. 
Kablet skal markeres med et overliggende bånd. Båndet skal synliggøre, at der herunder findes et strømførende kabel
- inden spaden når ned til kablet.

Anvendes der dækplast, som er et tyndt markeringsbånd, der minder om minestrimmel, så skal kablet nedgraves i mindst 70 cm. dybde.
Dækplast skal placeres 20 cm. over kablet.

Beskyttet nedgravning = mindst 35 cm. 
Hvis kablet beskyttes med en af de metoder, der beskrives herunder, så behøver kablet ikke yderligere markering.
Beskyttelsen forhindrer effektivt en utilsigtet overgravning.

Kablet kan også markeres med en dækplade (et tykt og kraftigt markeringsbånd, der placeres 10 cm. over kablet) som beskyttelse, så er begge krav opfyldt
- altså beskyttelse og markering på samme tid.

Beskyttelsen kan også bestå af kabelrør eller kabeldækjern.

Men hvorfor ikke markere det alligevel
- det vil ingen brokke sig over.

Der er klare fordele ved at anvende kabelrør.

Elektrikeren kan nemlig vente med at trække kablet, eller udskifte det på et senere tidspunkt.
Måske bliver der senere behov for mere strøm eller andre forbindelser til forbrugsstedet.

Beskyttelse ved op- og nedføring af kablet.
Det er ligeså vigtigt, at beskytte den del af kablets længde, der føres op og ned
- både over og under terræn. 
Kablet kan føres op og ned i et metalrør eller bag et kabeldækjern. Kabeldækjernet anvendes typisk, når kablet føres op ad en mur eller stolpe, og der derved er et underlag, som du kan skrue kabeldækjernet fast på.

Som nævnt øverst i indlægget er kabler, hvor spændingen ikke overstiger 50 volt vekselstrøm eller 120 volt jævnstrøm, undtaget for ovenstående retningslinjer.
Det betyder med andre ord, at reglerne ikke gælder for installationer med lavvolt som for eksempel 12 volt herunder ledningen til robotplæneklippere, lavvolt havelamper, antennekabler og netværkskabler m.m.

Renden til rør og kabel....den må du altid grave selv.
Du må også nedlægge og tildække et kablerør - men husk at overholde kravet til dybde og markering.
Men husk at aftale med din elektriker, hvad du selv må gøre forud for nedlægning, tildækning og selve tilslutningen af kablet.

Forresten - en god drænspade eller drænskovl bliver hurtigt din ven, især når du skal grave renden til kablet over en længere strækning.

Skrevet af Greenline.dk - Brian Sommer.